TÌM HIỂU VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ…LOẠI HÌNH HÓA ĐƠN MỚI CHO DOANH NGHIỆP

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn chưa phổ biến hiện nay. Để tìm hiểu nhanh về Hóa đơn điện tử các bạn có thể tham khảo Những Câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử. Cơ sở pháp lý về Hóa đơn điện tử được quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC…